Metrology
«ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

ԳԱԶԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներն ու խտությունը «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության կողմից որոշվում են ամենօրյա չափումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքները (ստացված տվյալները) հնարավոր է լինում ամփոփել հաջորդ օրը:

Ուստի` մեր կողմից համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը` ներառելով նախորդ օրվա ստացված տվյալները, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

 

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մարտ, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (ապրիլ, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մայիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հուլիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (օգոստոս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (սեպտեմբեր, 2019թ.)

 

ՌԴ`        Ռուսաստանի Դաշնություն (մատակարարված բնական գազը)   

ԻԻՀ`       Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (մատակարարված բնական գազը)

ԳՍՊԿ`   գազի ստորգետնյա պահեստակայան (արտամղված բնական գազը)

 

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով