Զանգվածի, ծավալի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա