ՉԱԻ կանոնադրություն

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության կանոնադրությունը: