ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Տնօրենի պաշտոնակատար ԱԼԲԵՐՏ ԲԱԲԱՅԱՆ  

 

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (102)                                                                                                              

Էլփոստ`  a.babayan@metrology.am    

                                                                                                                             

Տնօրենի առաջին տեղակալ ՀԱՅԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (106)                                                                                                              

Էլփոստ`  stepanyan@metrology.am

 

Տնօրենի տեղակալ ԳԵՎՈՐԳ ԱՆՏՈՆՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (119)                                                                                                              

Էլփոստ` antonyan@metrology.am  

 

Տնօրենի տեղակալ ԱՐՄԵՆ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (109)                                                                                                          

Էլփոստ`  voskanyan@metrology.am  

 

Տնօրենի գլխավոր խորհրդական ԿԱՄՈ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (118)                                                                                                              

Էլփոստ`  movsisyan@metrology.am

 

Տնօրենի խորհրդական ՄԱԹԵՎՈՍ ԽՈՐԱՍԱՆՋՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (128)                                                                                                             

Էլփոստ`  khorasanjyan@metrology.am 

 

Որակի կառավարիչ ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏՈՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600 (154)                                                                                                              

Էլփոստ`  martoyan@metrology.am

 

Իրավախորհրդատու ՍԱՐԳԻՍ ՄԱԴԱԹՅԱՆ

Հեռախոս`  (+374) 10 232600                                                                                                             

Էլփոստ`  madatyan@metrology.am

 

 

ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Զանգվածի, ծավալի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա
Լաբորատորիայի վարիչ Գեղամ Տոնիկյան  

Հեռախոս(+374) 10 232600 (133)
Էլ.փոստ`  tonikyan@metrology.am 

           

2. Չափման միջոցների տեսակի հաստատման բաժին
Բաժնի պետ Արարատ Բաղդասարյան

Հեռախոս(+374) 10 232600 (120)
Էլ.փոստ` bagdasaryan@metrology.am

 

3. Ջերմայինֆիզքիմև բժշկական նշանակության սարքավորումների ստուգաչափման բաժին
Բաժնի պետի պարտականություններն իրականացնող` 
Գարիկ Մարտիրոսյան

Հեռախոս(+374) 10 232600 (123)
Էլ.փոստ` martirosyan@metrology.am

 

4. Գազի և հեղուկների ծախսի չափումների բաժին
Բաժնի պետ Գուրգեն Հակոբջանյան

Հեռախոս(+374) 10 232600 (144)
Էլ.փոստ` hakobjanyan@metrology.am

 

5. Ռադիոէլեկտրական չափումների լաբորատորիա
Լաբորատորիայի վարիչ Արմենուհի Խաչատրյան

Հեռախոս(+374) 10 232600 (146)
Էլ.փոստ` akhachatryan@metrology.am 

 

6. Իոնիզացիոն չափումների լաբորատորիա
Լաբորատորիայի վարիչ Խաչիկ Գրիգորյան

Հեռախոս(+374) 10 232600 (141)
Էլ.փոստ` grigoryan@metrology.am

 

7. Ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի վարիչ Գարիկ Մարտիրոսյան

 

Հեռախոս` (+374) 10 232600                         

Էլ.փոստ`  martirosyan@metrology.am 

 

 

8. Սակաչափիչների չափագիտական սպասարկման բաժին

Բաժնի պետ Ավետիք Վարդանյան

 

Հեռախոս(+374) 10 232600 (159)

Էլ.փոստ` vardanyan@metrology.am

 

9. Էտալոնների պահպանման գիտական բաժին  

Բաժնի պետ Նորայր Խաչատրյան

 

Հեռախոս(+374) 10 232600 (155)

Էլ.փոստ nkhachatryan@metrology.am 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Էլեկտրական հաշվիչների չափումների բաժին    

Բաժնի պետ Կարեն Համբարձումյան

 

Հեռախոս`  (+374) 95 006981

Էլ.փոստ`   hambardzumyan@metrology.am 

 

11. Գյումրու տարածքային բաժին
Բաժնի պետ Արմեն Մաթևոսյան

Հեռախոս(+374) 95 006984
Էլ.փոստ`  matevosyan@metrology.am

 

12. Վանաձորի տարածքային բաժին
Բաժնի պետ Նարեկ Հակոբյան

Հեռախոս(+374) 95 006985
Էլ.փոստ`  hakobyan@metrology.am 

 

13. Կապանի տարածքային բաժին
Բաժնի պետ Հովիկ Թադևոսյան

Հեռախոս(+374) 95 006986
Էլ.փոստ`  tadevosyan@metrology.am 

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր հաշվապահ Ռուզաննա Ստեփանյան

Հեռախոս` (+374) 10 232600 (113)                                                                                                              

Էլփոստ` r-stepanyan@metrology.am

 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

Բաժնի պետ Մարգարիտա Սահակյան

 

Հեռախոս` (+374) 10 232600 (139)                                                                                                              

Էլփոստhr@metrology.am 

 

 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Բաժնի պետ Ռուզաննա Սարյան

 

Հեռախոս` (+374) 10 232600 (130)                                                                                                              

Էլփոստinfo@metrology.am

 

 

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ                                                                                                                                                              

 

Բաժնի պատասխանատու Գայանե Մանուկյան

 

Հեռախոս(+374) 10 232600 (136)                                                                                                          

Էլփոստ`  manukyan@metrology.am