Հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխում» 2015թ. ծրագրի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխում» 2016թ. ծրագրի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2016թ. ծրագրի կատարված տարեկան աշխատանքների

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ «Գիտական և գիտատեխնիկական ենթակառուցվածքների պահպանման ու զարգացման ծրագրի կազմակերպման և իրականացման» 2017թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2017թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ «Չափագիտության Ազգային Ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կառավարման խորհրդի 2017թ. նիստի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ տարեկան, Չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության 2016 թ.-ի կատարված աշխատանքների

ԾՐԱԳԻՐ տարեկան, Չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության 2017 թ.-ի նախատեսված աշխատանքների

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (իննամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ուղղությամբ` 2019թ. հունվար-մայիս ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ուղղությամբ` 2019թ. հունիսից  2020թ. մարտ  ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ