էլեկտրական հաշվիչների լաբորատորիա

Գազի հաշվիչների լաբորատորիա

Ջրաչափերի լաբորատորիա

Իոնիզացիոն չափումների լաբորատորիա

Ռադիոէլեկտրաչափումների լաբորատորիա

Ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա

ԿՕՕՄԵՏ-ի Կոմիտեի 26-րդ նիստ