Օգոստոս

2019 թվականի օգոստոսին ստուգաչափված չափման միջոցների քանակը.

 

Հ/Հ

Ստորաբաժանման անվանումը

Չափման միջոց

Ծ

1

Զանգվածի, ծավալի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա

597

9

2

32

 

3

Ջերմային և բժշկական նշանակության սարքավորումների բաժին

214

 

4

Ռադիոէլեկտրական չափումների լաբորատորիա

312

2

5

Գազի և հեղուկների ծախսի չափումների բաժին

12535

 

6

601

 

7

Իոնիզացիոն չափումների լաբորատորիա

                2

 

8

Կապանի տարածքային բաժին

342

 

9

Գյումրու տարածքային բաժին

126

 

10

Վանաձորի տարածքային բաժին

771

 

11

Էլեկտրական հաշվիչների

 չափումների բաժին

8615

 

12

Սակահաշվիչների չափագիտական սպասարկման բաժին

15

 

 

24162

11

 

 

Զանգվածի, ծավալի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա

2018 թվականի օգոստոսին ստուգաչափման ներկայացված ԱԳԼՃԿ-ների ցանկը.

 

N

ՉՄ շահագործող ձեռնարկության անվանումը

ՉՄ շահագործող ձեռնարկության հասցեն, հեռախոսահամարը

Փաստաթղթի գրանցման թվականը

Փաստաթղթի գործողության ժամկետը

1

<<Արման Սահակյան>> Ա/Ձ

Արարատի մարզ գ. Սայաթ Նովա

01.08.2018

01.08.2019

2

<<Կելլի և Վիլիամս>> ՍՊԸ

ք. Երևան Շիրազի 43

01.08.2018

01.08.2019

3

<<Ձորափ Գազ>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ,
Աշտարակ-Երևան խճ.

01.08.2018

01.08.2019

4

<<Ար-Մալի>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, Աշտարակի խճ.21

01.08.2018

01.08.2019

5

<<Պետրոս Զախար>> ՍՊԸ

ք. Արմավիր

01.08.2018

01.08.2019

6

<<Ստեփան Բադալյան>> Ա/Ձ

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Արցախյան փ.114/4

02.08.2018

02.08.2019

7

<<Մուլտի Լեոն>> ՍՊԸ

ք. Երևան Ջրվեժ-Գառնի մ-ղ

02.08.2018

02.08.2019

8

<<Արծափ-Շին>> ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ

02.08.2018

02.08.2019

9

<<Ինամուր>> ՍՊԸ

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

03.08.2018

03.08.2019

10

<<Գուրգեն Դավթյան>> ՍՊԸ

Գյուրջյան 14/11

03.08.2018

03.08.2019

11

<<Էլսի ՍՏիլ>> ՍՊԸ

Միկոյան 103

03.08.2018

03.08.2019

12

<<Անդ-Մարիամ>> ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս

03.08.2018

03.08.2019

13

<<Օկտան-ԴՊ>> ՍՊԸ

Գրիբոյեդովի 40/2

03.08.2018

03.08.2019

14

<<Սար և Գրիգ>> ՍՊԸ

Արարատի մարզ, գ. Արալեզ

06.08.2018

06.08.2019

15

<<ՍՎ.ԱՆ.ՈՐ>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, Երևան-Գյումրի մայրուղի 70կմ

06.08.2018

06.08.2019

16

<<Թամրազյան և թոռներ>> ՍՊԸ

Տավուշի մարզ, գ. Թեղուտ

07.08.2018

07.08.2019

17

<<Տելեմաք գազ>> ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, Գագարինի խճ.61/4

07.08.2018

07.08.2019

18

<<Տելեմաք գազ>> ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Շահումյան 1/2

07.08.2018

07.08.2019

19

<<Ռագառու>> ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Հայկավան

08.08.2018

08.08.2019

20

<<Կարեկ>> ՍՊԸ

Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի, Երևանյան խճ.

09.08.2018

09.08.2019

21

<<Վանուլ>> ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Շենավան

09.08.2018

09.08.2019

22

<<Ֆակել գազ>> ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար

09.08.2018

09.08.2019

23

<<Սուարդի ԲԸ>> ՀՄ

Տավուշի մարզ, ք. Այրում

09.08.2018

09.08.2019

24

<<Անդրանիկ Ղազարյան>> Ա/Ձ

գ. Ազատան 40/35

10.08.2018

10.08.2019

25

<<Թամսար>> ՍՊԸ

ք. Վայք Ջերմուկի խճ.81/1

10.08.2018

10.08.2019

26

<<Բույլ>> ՍՊԸ

Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ
Շիրակի խճ.

13.08.2018

13.08.2019

27

<<Ռոբէլ>> ԱԿ

Լուկաշինի 5

13.08.2018

13.08.2019

28

<<ՍԷԳ-Շող>> ՍՊԸ

ք. Մասիս Սայաթ-Նովա խճ

14.08.2018

14.08.2019

29

<<Արվետ>> ՍՊԸ

Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ
Երևանյան  խճ.

14.08.2018

14.08.2019

30

<<Դիալոգ-Մ>> ՍՊԸ

Տավուշի մարզ, գ. Հաղթանակ 1փ., 5-րդ նրբ.

15.08.2018

15.08.2019

31

<<Մաստարաիոննա>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մ. գ. Մաստարա

17.08.2018

17.08.2019

32

<<Թամսար>> ՍՊԸ

ք. Վայք Ջերմուղի խճ.81/1

21.08.2018

21.08.2019

33

<<Նարեկ-Համբարձում>> ՍՊԸ

ք. Եղվարդ Երևանյան խճ.

21.08.2018

21.08.2019

34

<<Ռոբ և Կարեն>> ՍՊԸ

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր

22.08.2018

22.08.2019

35

<<Գևորգյան Էքիզյան Բարեկամություն>> ՍՊԸ

Արմավիրի մ., գ. Նորապատ

22.08.2018

22.08.2019

36

<<Քաջ>> ՍՊԸ

Արմավիրի մ., ք. Արմավիր

23.08.2018

23.08.2019

37

<<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Խանջյան փ.9

23.08.2018

23.08.2019

38

<<Քաջ Սարդարապատցի>> ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Սարդարապատ

24.08.2018

24.08.2019

39

<<Գամա-Բեկ>> ՍՊԸ

Լոռու մ., ք. Սպիտակ

24.08.2018

24.08.2019

40

<<Արծափ Շին>> ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մ., գ. Ծովագյուղ

27.08.2018

27.08.2019

41

<<Ֆակել գազ>> ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար

30.08.2018

30.08.2019

42

<<Սեդուլ>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մ., գ. Կարբի

31.08.2018

31.08.2019

 

Գազի և հեղուկների ծախսի չափումների բաժին

Այն ԱԳԼՃԿ-ների ցանկը, որոնք 2018 թվականի օգոստոսին ստուգաչափման են ներկայացրել մանոմետրերը.

 

N

Անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ

Զեռնարկության անվանումը

Գումարը

Ընդամենը

ՉՍ  քանակը

Դրոշմանիշի քանակը

1

Գ.Մկրտչյան

01.08.2018

<<Հ.Ա.Շ.Բեսթ>> ՍՊԸ

37000

44400

18

18

2

Գ.Մկրտչյան

06.08.2018

<<Դան Որդիներ>> ՍՊԸ

40000

48000

19

19

3

Գ.Մկրտչյան

06.08.2018

<<Էդիկ Մարկոսյան>> ա/ձ

35000

42000

14

14

4

Գ.Մկրտչյան

06.08.2018

<<Ինամուր>> ՍՊԸ

29000

34800

8

8

5

Գ.Հակոբջանյան

09.08.2018

<<Տիգհար>> ՍՊԸ

9000

10800

9

9

6

Գ.Մկրտչյան

14.08.2018

<<Պռոբիզնես>> ՍՊԸ

33000

39600

15

15

7

Գ.Մկրտչյան

14.08.2018

<<Տելեմաք Գազ>> ՍՊԸ

53000

63600

32

32

8

Գ.Մկրտչյան

14.08.2018

<<Լեվ Լեն>> ՍՊԸ

38000

45600

18

18

9

Գ.Հակոբջանյան

17.08.2018

<<Լիոն-Կառլո>> ՍՊԸ

9000

10800

9

9