Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տեղեկատվություն պաշտոնական հաստատման, պաշտոնական հաստատման մասին տարածման, պաշտոնական հաստատման չեղարկման մասին կամ տրանսպորտային միջոցի տիպի արտադրության վերջնական դադարեցման մասին

 

 

Հ/Հ

Հայտարարություն / Ամսաթիվ

Արտադրանք

ՄԱԿ Կանոններ

Կարգավիճակ


1

E55*51R03/05*0001*00 առ 02.08.2021 IVECO-АМТ
MTG
Միասնական դրույթներ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների պաշտոնական հաստատմանը վերաբերող,  առնվազն չորս անիվ ունեցող, իրենցից արտաբերվող ձայնի վերաբերյալ պաշտոնական հաստատման տրամադրում

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

 11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

27

       

28

       

29

       

30

       

31

       

32

       

33

       

34

       

35

       

36

       

37

       

 38

       

39

       

40

       

41

       

42

       

43

       

44

       

45

       

46

       

47

       

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

       

66

       

67

       

68

       

69

       

70

       

71

       

72

       

73

       

74

       

75

       

76

       

77

       

78

       

79

       

80

       

81

       

82

       

83

       

84

       

85

       

86

       

87

       

88

       

89

       

90

       

91

       

92

       

93

       

94

       

95

       

96

       

97

       

98

       

99

       

100