Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի N 982-Ա առ 07.08.2020թ. հրամանը` ««Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տեսակի հաստատման տրամադրման համար, «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 018/2011 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներն իրականացնելու նպատակով տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանության (ամրաշրջանակի (շասսիի) տիպի հավանության) փաստաթղթերի հաստատման, գրանցման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ձեվանմուշների տպագրման ու համապատասխանության գնահատման մարմիններին տրամադրման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի վարման գործընթացների ապահովման նպատակով լիազոր մարմին ճանաչելու մասին»։

 

 

 

Հ/Հ

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի տիպարը (շասսի)

Նույնականացման համարը

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի համարը

Տրամադրման ամսաթիվը

Էկոլոգիական դասը

Նշում


1

_

734498

Х89734498M0FY5001

ТС AM А-RU.056/T-085.00001

29.01.2021

5

_

2

_

КО-848-20

Х5Н848205М0000001

ТС AM А-RU.056/T-085.00002

04.02.2021

5

_

3

_

КО-848-20

Х5Н848205М0000002

ТС AM А-RU.056/T-085.00003

04.02.2021

5

_

4

HALLIBURTON

L206L1A311

2A9PF35301N125018

ТС AM А-CA.056/T-085.00004

04.02.2021

_

_

5

HALLIBURTON

L206L1A311

2A9PF353X1N125155

ТС AM А-CA.056/T-085.00005

04.02.2021

_

_

6

HALLIBURTON

L206L1A311

2A9PF35361N125315

ТС AM А-CA.056/T-085.00006

04.02.2021

_

_

7

HALLIBURTON

L206L1A311

2A9PF353X1N125317

ТС AM А-CA.056/T-085.00007

04.02.2021

_

_

8

_

6634D4-01

X896634D4L0FD3281

ТС AM А-RU.056/T-085.00008

05.02.2021

5

_

9

МЗУ-14-5К-031

703201

Х89703201M0BV0022

ТС AM А-RU.056/T-085.00009

11.02.2021

5

_

10

МСЗУ-14-НПБ-031

703201

Х89703201M0BV0023

ТС AM А-RU.056/T-085.00010

11.02.2021

5

_

 11

_

КО-530-24

Х5Н530245М0000001

ТС AM А-RU.056/T-085.00011

11.02.2021

5

_

12

_

3369J1

X893369J1M0GM3100

ТС AM А-RU.056/T-085.00012

11.02.2021

5

_

13

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606М0A30976

ТС AM А-RU.056/T-085.00013

24.02.2021

5

_

14

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606М0A30977

ТС AM А-RU.056/T-085.00014

24.02.2021

5

_

15

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606М0A30986

ТС AM А-RU.056/T-085.00015

04.03.2021

5

_

16

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606М0A30980

ТС AM А-RU.056/T-085.00016

04.03.2021

5

_

17

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606М0A30981

ТС AM А-RU.056/T-085.00017

04.03.2021

5

_

18

_

3369J1

X893369J1M0GM3101

ТС AM А-RU.056/T-085.00018

05.03.2021

5

_

19

ГАЗ

А6

X96A65R3ЕL0902015

ТС AM А-RU.056/T-085.00019

05.03.2021

_

_

20

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕL0911104

ТС AM А-RU.056/T-085.00020

05.03.2021

_

_

21

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕL0904380

ТС AM А-RU.056/T-085.00021

05.03.2021

_

_

22

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕL0908530

ТС AM А-RU.056/T-085.00022

05.03.2021

_

_

23

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕL0908764

ТС AM А-RU.056/T-085.00023

05.03.2021

_

_

24

_

3369K1

X893369K1M0GM3100

ТС AM А-RU.056/T-085.00024

11.03.2021

5

_

25

ГАЗ

А6

X96A65R3ЕL0908140

ТС AM А-RU.056/T-085.00025

17.03.2021

_

_

26

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕL0912616

ТС AM А-RU.056/T-085.00026

17.03.2021

_

_

27

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕM0914798

ТС AM А-RU.056/T-085.00027

17.03.2021

_

_

28

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕM0915076

ТС AM А-RU.056/T-085.00028

17.03.2021

_

_

29

_

29051

X3C290515M0000360

ТС AM А-RU.056/T-085.00029

23.03.2021

5

_

30

_

5765А7

X5J5765А7М0000032

ТС AM А-RU.056/T-085.00030

24.03.2021

5

_

31

_

4683К7

X894683K7M2GJ6001

ТС AM А-RU.056/T-085.00031

25.03.2021

5

_

32

_

4683К7

X894683K7M2GJ6002

ТС AM А-RU.056/T-085.00032

25.03.2021

5

_

33

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606M0A30992

ТС AM А-RU.056/T-085.00033

26.03.2021

5

_

34

МК-4546-06

МК-53605

XZX454606M0A30994

ТС AM А-RU.056/T-085.00034

26.03.2021

5

_

35

ЛУИДОР

2250

Z7C225023M0012545

ТС AM А-RU.056/T-085.00035

14.04.2021

5

_

36

Mercedes-Benz

2236

Z7C223208M0000072

ТС AM А-RU.056/T-085.00036

29.04.2021

5

_

37

_

787524

X89787524M5ET2003

ТС AM А-RU.056/T-085.00037

26.05.2021

5

_

 38

_

2259

X892259C3М0AY4115

ТС AM А-RU.056/T-085.00038

10.06.2021

5

_

39

_

2259

X892259C3М0AY4116

ТС AM А-RU.056/T-085.00039

10.06.2021

5

_

40

ГАЗ

C4

X96C43R9ЕM2678723

ТС AM А-RU.056/T-085.00040

11.06.2021

_

_

41

ГАЗ

А6

X96A65R3ЕM0922687

ТС AM А-RU.056/T-085.00041

17.06.2021

_

_

42

             

43

             

44

             

45

             

46

             

47

             

48

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

65

             

66

             

67

             

68

             

69

             

70

             

71

             

72

             

73

             

74

             

75

             

76

             

77

             

78

             

79

             

80

             

81

             

82

             

83

             

84

             

85

             

86

             

87

             

88

             

89

             

90

             

91

             

92

             

93

             

94

             

95

             

96

             

97

             

98

             

99

             

100

             

101

             

102

             

103

             

104

             

105

             

106

             

107

             

108

             

109

             

110