Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

ԳԱԶԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներն ու խտությունը «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից որոշվում են ամենօրյա չափումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքները (ստացված տվյալները) հնարավոր է լինում ամփոփել հաջորդ օրը:

Ուստի` մեր կողմից համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը` ներառելով նախորդ օրվա ստացված տվյալները, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

 

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մարտ, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (ապրիլ, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մայիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հուլիս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (օգոստոս, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (սեպտեմբեր, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հոկտեմբեր, 2019թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (նոյեմբեր, 2019թ. )    

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (դեկտեմբեր, 2019թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունվար 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (փետրվար 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( մարտ 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( ապրիլ 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( մայիս 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( հունիս 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( հուլիս 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( օգոստոս 2020.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( սեպտեմբեր 2020թ. )

 

ՌԴ`        Ռուսաստանի Դաշնություն (մատակարարված բնական գազը)    

ԻԻՀ`       Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (մատակարարված բնական գազը)

ԳՍՊԿ`   գազի ստորգետնյա պահեստակայան (արտամղված բնական գազը)

 

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով 2019թ.

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով 2020թ.