Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇՆԵՐ

ՀՀ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից հաստատված «Միավորների մեծության չափանմուշներ», որոնք կոչված են երկրում չափումների միասնականության ապահովմանը՝ այդ միավորների վերարտադրման ու պահպանման և այլ չափանմուշներին այդ միավորների չափի փոխանցման համար:

 

 

Անվանումը

Չափանմուշի

տեսակը

Համարը ռեեստրում

Կրճատ անվանումը

Թողարկման

տարին

Վերջին ինվենտարիզացիայի տարին

Ճառագայթման դաշտի ազգային չափանմուշ

Ազգային չափանմուշ

ԱՉ ՀՀ 1-21

ՀայՍՉԱՄ

1976

2021

Ճառագայթման դաշտի ազգային չափանմուշ

Ազգային չափանմուշ

ԱՉ ՀՀ 2-21

ՀայՍՉԱՄ

1981

2021

Ճառագայթման դաշտի ազգային չափանմուշ

Ազգային չափանմուշ

ԱՉ ՀՀ 3-21

ՀայՍՉԱՄ

1976

2021

Ճառագայթման դաշտի ազգային չափանմուշ

Ազգային չափանմուշ

ԱՉ ՀՀ 4-21

ՀայՍՉԱՄ

1981

2021