Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG
ԿՕՕՄԵՏ-ի Կոմիտեի 26-րդ և Էտալոնների միացյալ կոմիտեի 14-րդ նիստեր

ԿՕՕՄԵՏ-ի Կոմիտեի 26-րդ և Էտալոնների միացյալ կոմիտեի 14-րդ նիստեր

Ապրիլի 20-21-ը Երևանում մեկնարկել է «Պետական չափագիտական հիմնարկների եվրո-ասիական համագործակցության»` ԿՕՕՄԵՏ-ի Կոմիտեի 26-րդ նիստը
Հայ-չեխական տնտեսական համագործակցություն

Հայ-չեխական տնտեսական համագործակցություն

2016թ. ապրիլի 26-ին Պրահայում կայացել է հայ-չեխական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երկրորդ նիստը
ԿՕՕՄԵՏ-ի կոմիտեի 26-րդ նիստ

ԿՕՕՄԵՏ-ի կոմիտեի 26-րդ և Չափանմուշների միացյալ կոմիտեի 14-րդ նիստերը

Միջպետական խորհրդի 45-րդ նիստ

2014թ.հունիսի 23-ից 26-ը ք.Սոչի, ԱՊՀ անդամ երկրների ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացիայի Միջպետական խորհրդի 45րդ նիստ